top of page

 NIEUWS 

Sof op Stap

Sofyan gaat langs bij allerlei organisaties, om een goed beeld te krijgen van wat speelt.

Op 5 maart was Sofyan te gast bij Stichting Witboek om te vertellen over zijn plannen voor meer perspectief in het Nederland na de Coronacrisis. Moderator Shanti Tuinstra was benieuwd naar zijn persoonlijke verhaal en vroeg hem hoe hij het zo ver heeft weten te schoppen. Sofyan vertelde dat hij als kind van gastarbeiders is opgegroeid in Amsterdam. “We hadden het thuis niet altijd even breed. Daarnaast stotterde ik, dus ik moest van ver komen. Maar het is mij uiteindelijk gelukt dankzij de steun van mijn ouders en de steun van de goede leraren die ik op school had.”


Sofyan wees in het licht van zijn persoonlijke verhaal op het belang van goed onderwijs en perspectief voor jongeren. “Je ziet dat we in Amsterdam opleidingen hebben die opleiden tot werkloosheid. We moeten gaan nadenken over hoe we het MBO gaan inrichten op een manier die aansluit bij de arbeidsmarkt, zodat jongeren makkelijker aan een stage en een baan komen.”

Een luisteraar vroeg Sofyan de verrechtsing en het populisme in de samenleving te duiden. Sofyan zei dat veel stemmers op de PVV het slachtoffer zijn geworden van neoliberaal beleid van de VVD. “Ze zijn hun woning en baan kwijtgeraakt waarna rechtse partijen vertellen dat dit het gevolg is van de migratie. De nieuwkomers worden gebruikt als zondebok, maar dat is een politieke leugen” aldus Sofyan. Sofyan vertelde dat het terugbrengen van sociale gelijkheid het belangrijkste middel tegen de verrechtsing is.

Tot slot riep Sofyan iedereen op om vooral te gaan stemmen. Daarbij pleitte hij voor verlaging van de stemgerechtigde leeftijd. “Ik ben voor stemrecht vanaf 16 jaar” zei Sofyan resoluut. “Het is een beetje vreemd dat je wel een brommercertificaat mag halen maar niet naar de stembus kan. Jongeren weten heel goed wat ze willen. Op die leeftijd sta je aan de poorten van het hoger onderwijs en de politiek maakt daar hele belangrijke keuzes in. Dan is het belangrijk dat jongeren daar ook over kunnen stemmen.”

Stichting Witboek

bottom of page