top of page

 NIEUWS 

Sof op Stap

Sofyan gaat langs bij allerlei organisaties, om een goed beeld te krijgen van wat speelt.

Rivelino Rigters

Op 26 januari 2021 ging Sofyan langs bij Rivelino Rigters in Amsterdam Zuidoost. Rivelino is een bekende verschijning in dit stadsdeel, hij bekommert zich om de veelal jongens in de drillrap-scene.

 

Drillrap is een bepaalde rapvorm waar veel jongens

al rappend hun emoties en hun gedachtes over de maatschappij in kwijt kunnen. Helaas wordt deze

vorm van muziek ook overschaduwd door

rapper.jpeg

rivaliserende drillrap-groepen, wapenbezit en wapengebruik.

 

In plaats van zijn rug naar die jongens toe te keren, gaat Rivelino erop af. Zijn status in Zuidoost zorgt ervoor dat jongens naar hem luisteren. Daardoor kan hij - al muziek makend - met deze jongens in gesprek, om te horen wat er bij hen speelt en leeft,.

 

Zo wil Rivelino ze behoeden voor foute keuzes en ze op het juiste pad houden. Hiermee is Rivelino een onmisbare kracht in het creëren van perspectief in dit stadsdeel.

bottom of page